4. látomás, hogyan lehet megállni

Szent István Társulati Biblia - Apostolok Cselekedetei - ApCsel 10

Az Ige mellett – Steinbach József igemagyarázata

Semmit ne tétovázz, mert én hogyan lehet megállni őket! Milyen ügyben jártok itt?

4. látomás, hogyan lehet megállni

Bibliaolvasó kalauz — Sándor Balázs igemagyarázata A mi Istenünk csodálatosan intézi az ő tervének megvalósulását. Míg az események kibontakoznak, szól a Lélek, hogy megértesse, mire készíti az övéit az Úr.

Olyan dolgok történnek, amilyenek azelőtt elképzelhetetlenek lettek volna.

Áttörést csak így tudunk elérni

Isten pedig azt akarja, hogy ezt elfogadjuk tőle. Így tesz ma is, velünk is.

4. látomás, hogyan lehet megállni

Szokatlan és váratlan dolgokkal lep meg bennünket, de erre mindig felkészít igéje és Lelke által! Hadseregparancsnoka Sisera volt, aki Haróset-Gójimban lakott.

Azt mondta neki: Ezt parancsolja az Úr, Izráel Istene: Menj, vonulj a Tábór-hegyre, végy magad mellé tízezer embert Naftáli fiai és Zebulon fiai közül!

Hogyan ismerjük fel a leggyakoribb szembetegségeket? Milyen típusú panaszok utalhatnak szembetegségre? Mi okozza a távollátást? Távollátás vagy presbyopia?

Azzal fölkelt Debóra, és elment Bárákkal Kedesbe. Az Úr vonul előtted!

4. látomás, hogyan lehet megállni

Bárák lejött a Tábór-hegyről, és mögötte a tízezer ember. Sisera egész táborát levágták, egyetlen ember sem maradt meg. Sajnos, több ez, mint elbeszélő formula, mert akkor 4. látomás azóta is ez az emberlét, de az Isten népének nyomorúsága is: újból és újból azt tesszük — egyéni, egyházi, közösségi értelemben, világméretekben —, amit rossznak tart az Úr. Csak a módozatok változnak, de az alapnyomorúság marad; így életünk nyomorúságai is lényegében ugyanazok 1.

4. látomás, hogyan lehet megállni

Azt is vegyük észre, hogy ebben a bibliai könyvben mindig akkor tértek rossz útra Isten népének tagjai, amikor az adott bíra, azaz a nép vezetője meghalt. Amikor Hogyan lehet megállni és Éhúd meghalt, akik erős kézzel vezették a népet 3,10akkor azonnal eluralkodott a káosz, és abból fakadt minden elhajlás, minden nyomorúság, hogyan lehet megállni Isten jogos intése, hiszen Isten idegen népeknek adta oda népét 1.

Bibliaolvasó kalauz – Sándor Balázs igemagyarázata

Ebből is az következik, hogy kell az Isten Lelke által irányított, erős kezű vezető. Az erős vezetés, ugyanakkor mindig szeretettel teli és nem hatalommal visszaélő, megnyomorító, félelmet keltő vezetés, hanem Isten eszközeként hitet és életet biztosító, védő, óvó vezetés. Enélkül megemészt a bűn.

Bőségesen osztotta az alamizsnát a népnek, és állandóan imádkozott az Istenhez. Péter látomása. Míg az ételt készítették neki, elragadtatásba esett.

Mindig könyörögjünk a vezetőkért! Ez bibliai parancs. Ezzel nem politikai hatalmakat támogatunk. Ezzel az Isten országának növekedéséért könyörgünk, Jézus Krisztus visszajöveteléért, a dolgok újjáteremtett rendeződéséért.

4. látomás, hogyan lehet megállni

Csak ez a lényeg: Jézus Krisztus megváltó szeretete, aki a vezetők vezetője, aki mindeneknek Ura! Hát nem ez-e a legnagyobb és a legtöbb kilátással kecsegtető dolog, amit csak ember manapság tehet?

További a témáról