Töltsön le egy filmet a szemészetről

Copyright © by Robin Cook Fordította: F. Nagy Piroska, "Az agyban, és csakis az agyban keletkezik örömünk, vígságunk, nevetésünk és bolondozásunk, éppúgy, mint bánatunk, szenvedésünk, gyászunk és könnyünk…" Hippokratész: A szent kór XVII. Március 7. Katherine Collins bizonytalan léptekkel ment végig a járdáról főlvezető három lépcsőfokon.

Aztán meglökte a csupa üveg és krómacél ajtót, de az nem nyílt ki.

Robin Cook - Agy - digipartner.hu

Hátrahajolva nézett föl a magasan díszelgő feliratra: "Hobson Egyetem Egészségügyi Központja: New York város betegei és elesettjei szolgálatában. Bárhová szívesebben ment volna, mint ide, a kórházba. Mielőtt azonban elindulhatott volna, néhány töltsön le egy filmet a szemészetről lépkedett föl a lépcsőn. Elhaladtak mellette, habozás nélkül kinyitották a klinika főépületének ajtaját, s már el is nyelte őket a baljós épület Katherine egy pillanatra lehunyta a szemét, s elálmélkodott saját ostobaságán.

Hát persze! A klinika ajtaja kifelé nyílik. Oldalához szorítva táskáját, kinyitotta az ajtót, és elindult az épület gyomra felé. Először a szag támadta meg.

töltsön le egy filmet a szemészetről

Huszonegy éve — mióta csak a világra jött — nem tapasztalt még ehhez foghatót. Ez az erőszakos szag szinte teljesen kiölte Katherine-ből a kurázsit, amit oly nehezen szedett össze magában erre a látogatásra, far hónappal ez előttig, amikor töltsön le egy filmet a szemészetről tette be a lábát a klinikára, eszébe sem jutott, hogy egyszer ő is meghalhat; saját egészségét természetes jelenségnek érezte.

Azóta ez megváltozott, és amint belépett a klinikára, a szaggal együtt megrohanták a gondolatok is, amelyek az utóbbi időben mind akörül forogtak, hogy valami baj van az egészségével. Összeszedte magát, ráharapott az alsó ajkára, s elszántan töltsön le egy filmet a szemészetről a felvonók felé. Idegesítette a kórház nyüzsgése.

Szeretett volna begubózni, mint egy selyemhernyó, nehogy valaki hozzáérjen, ráleheljen vagy ráköhögjön. Nehezen tudta elviselni az eltorzult arcok, hámló kiütések, nedvedző sebek látványát. A liftben még rosszabb volt; testközelben keltett utaznia egy sor olyan emberrel, akik mintha csak Brueghel valamelyik vásznáról másztak volna le. Tekintetét mereven az emeletet jelző számokra szögezte, s megpróbált nem figyelni a környezetére.

Elképzelte, mit mond majd a nőgyógyászati klinika asszisztensnőjének: — Hello! Katherine Collins vagyok, egyetemi hallgató. Már négyszer jártam itt. Rövidesen hazautazom, hogy megbeszéljem az egészségügyi problémáimat a házi orvosommal, ezért szeretnék másolatot kérni a nőgyógyászati leleteimről.

töltsön le egy filmet a szemészetről

Ez így elég egyszerűnek tűnt. Katherine tekintete a liftkezelőre tévedt. Az arca rendkívül széles volt, de amikor a férfi elfordult, Katherine látta, hogy a koponyája szinte lapos. Szemét önkéntelenül is fogva tartotta a torz látvány, és amikor a liftkezelő visszafordult, hogy bejelentse a harmadik érteleiét, elkapta a lány tekintetét.

A férfi egyik szeme lefelé és ugyanakkor kifelé nézett, a másik szinte ördögi erővel fúródott Katherine szemébe. Katherine érzékelte a pillantást, s érezte, hogy az arca lángba borul. Egy nagydarab, szőrös ember nyomakodott el mellette az ajtó felé.

Szembetegségek vanga kezelése

A lány, kezével a lift falához támaszkodva, lenézett egy szőke, ötéves forma kislányra. Az egyik zöld szem viszonozta a mosolyát.

töltsön le egy filmet a szemészetről

A másik eltűnt egy hatalmas, ibolyaszínű daganat alatt. Az ajtó becsukódott, s a lift elindult fölfelé, Katherine-t enyhe szédülés fogta el. Ez nem ugyanaz a szédülés volt, mint amelyik egy hónapja megelőzte azt a két rohamot; de ebben a zárt, levegőtlen liftben ettől is megrémült. Lehunyt szemmel küzdött a bezártság pánikérzése ellen.

Valaki köhögött mögötte; érezte a nyakán a könnyű párát. A lift zökkenve megállt, az ajtók kinyíltak, és Katherine a klinika negyedik emeletén kiszállt. A falhoz támaszkodva megállt, s hagyta, hogy az utána jövők elhaladjanak mellette.

A szédülés hamar elmúlt. Mikor ismét jól érezte magát, elindult balra egy előtéren át, melyet vagy húsz éve festettek zöldre. A folyosó a nőgyógyászati klinika várótermébe torkollott. A levegőt betöltötte a betegek panasza, a gyerekzsivaj és a cigarettafüst Katherine átvágott a termen, majd jobbra fordult, egy zsákutcába vezető folyosóra. Az egyetem nőgyógyászati klinikájának, amely az összes kollégium hallgatónőit és a kórház alkalmazottait szolgálta ki, külön váróterme volt, de semmivel sem volt elegánsabb a nagy várónál.

Amikor Katherine megérkezett, már hét nő ült az acélcsöves műanyag székeken. Valamennyien régi képes újságokat lapozgattak idegesen.

töltsön le egy filmet a szemészetről

Az asszisztensnő, egy keskeny arcú, sápadt, fakó hajú, huszonéves forma nő egy asztal mögött ült. Lapos mellére tűzött táblácska hirdette a nevét: Ellen Cohen.

Katherine közeledtére fölpillantott.

A látás meghatározása az interneten

Katherine Collins vagyok… — Katherine észrevette, hogy hangja nem cseng olyan magabiztosan, mint szeretné. Mire előadta a kérését, maga is rájött, hogy akaratlanul is mentegetőzött.

Hej, tengerész! Tizennyolc éves voltam, amikor ben, a sorozás után Szegedről beosztottak tengerésznek a Monarchia flottájához, a Szent György hajóra. Nem értettem mindjárt, miért tengerésznek, hiszen még úszni sem tudtam.

Az asszisztensnő rábámult. Katherine bólintott, és mosolyogni próbált. Foglaljon helyet.

Glaukóma $ ru

Katherine megfordult, és nem messze az asztaltói leült. Az asszisztensnő az iratszekrényhez ment, és kikereste Katherine klinikai kartonját. Aztán eltűnt az egyik vizsgálószoba ajtaja mögött. Katherine idegesen simogatta fényes, barna haját, melyet most átvetett a bal vállán. Ez a mozdulat jellemző volt rá, különösen, ha ideges volt. Vonzó fiatal nő volt, szürkéskék szemében kíváncsiság csillogott.

  • A károsodott binokuláris látás jelei
  • Második látomású televíziós sorozat A látás elvesztése a sérülés következtében okozónak minősül Paraméterek meghatározása.
  • NÉMETH ANDRÁS: A NAP SZEMBENÉZ A HOLDDAL
  • Látás 2 5 dioptria
  • Töltse le a videó látás illúziókat

Nem volt több százötvenhat centinél, de elevensége miatt valahogy magasabbnak látszott. Barátai nagyon szerették — talán a nyíltsága miatt —, szülei pedig, akik örökösen azért aggódtak, hogy valami baj éri egy szem lányukat New York City dzsungelében, egyenesen rajongtak érte.

Katherine egyébként éppen szoléi aggodalma és túlzott féltése miatt jelentkezett a New York-i egyetemre: úgy gondolta, hogy a nagyvárosban több alkalma lesz bebizonyítania lelkierejét és önállóságát. A siker nem is maradt el — egészen a betegség kezdetéig. Mindaddig fittyet hányt szülei minden aggodalmára Otthon érezte magát New Yorkban, szerette a város lüktető elevenségét.

Olcsó eszközök a látás javításához A szürkehályog kialakulásának lehetősége rövidlátással 1. Légy boldog - könnyedén! Tarts velünk önismereti kurzusainkon is, szeretettel várunk:Author: Erika Némethi. Konvertáljon több video formátumot 4K Ultra MP4 letöltött videóra vagy más formátumra a jobb élvezet érdekében.

Az asszisztensnő újra megjelent, és folytatta a gépelést Katherine lopva körülnézett a váróteremben, s szemügyre vette a lehajtott fejjel, belenyugvással sorsukra várakozó fiatal nőket. Katherine számára óriási megkönnyebbülés volt, hogy ő nem vizsgálatra vár. Irtózva gondolt vissza arra, amin már egy ízben keresztülment; a legutolsó alig négy héttel ezelőtt történt.

Függetlensége legkeményebb próbatétele volt, amikor eljött a klinikára.

Tulajdonképpen sokkal szívesebben utazott volna vissza a massachusettsi Westonba, saját nőgyógyászához, dr. Ő volt az első és egyetlen orvos, aki eddig valaha is vizsgálta.

A látás elvesztése a sérülés következtében okozónak minősül

Wilson idősebb volt a klinika bentlakó orvosainál, és humorával legalább elviselhetővé tette az egyébként megalázó vizsgálatot. Nem úgy, mint az itteniek. A személytelen és rideg klinikán, mely ráadásul igen barátságtalan környéken feküdt, minden látogatás valóságos lidércnyomásnak tűnt Katherine mégsem hátrált meg, meg akarta őrizni függetlenségét, legalábbis amíg meg nem betegedett. Blackman kisasszony, a főnővér lépett ki az egyik szobából. Robusztus termetű, negyvenöt év körüli nő volt, koromfekete haját szoros kontyban fogta össze.

Ropogósra keményített, makulátlan fehér egyenruhát viselt. Az asszisztensnő mondott neki valamit, és Katherine hallotta, hogy róla beszélnek.

töltsön le egy filmet a szemészetről

A főnővér bólintott, és egy pillanatra megfordult, hogy szemügyre vehesse Katherine-t. Blackman kisasszony sötétbarna szeméből — steril küllemére rácáfolva — melegség sugárzott, Katherine hirtelen arra gondolt, hogy Blackman kisasszonya magánéletében bizonyára sokkal kellemesebb ember.

Lehetséges-e a szürkehályog műtét nélkül is gyógyítani

Blackman kisasszony azonban nem ment oda Katherine-hez, nem állt szóba vele. Suttogva válaszolt Ellen Cohennek, aztán visszament a vizsgálóba.

töltsön le egy filmet a szemészetről

Katherine érezte, hogy elpirul. Gyanította, hogy szándékosan néznek keresztül rajta: a klinika személyzete talán így akarja kimutatni elégedetlenségét, amiért töltsön le egy filmet a szemészetről saját orvosában jobban bízik. Idegesen nyúlt a Ladies' Home Journal egyik tavalyi, borítóját vesztett példányáért, de képtelen volt összpontosítani a figyelmét.

További a témáról