Az ember megvetést érezhet iránta, Niccolo Machiavelli: A fejedelem

And you are just full of shit.

Devil's Doorway: A Western with a Native American hero?

Nem mintha a világ országait irányító hazugsággépezetekben úgy általában sok valóban szimpatikus és emberi vonás lenne, de amit e hivatás művelői a Transmetropolitanben kapnak, azt a legmagabiztosabb művigyorral sem vágják zsebre.

Ellis kíméletlen hatékonysággal nagyítja fel a politikusi lét összes negatív vonását, és elemi erővel zúzza össze az azzal kapcsolatos maradék illúziókat is.

  • Rövidlátás kezelése gyorsan, egyszerűen - A rövidlátás gyógyítható 1
  • Teljes látásvesztés
  • Gyakorlat az alternatív látás érdekében
  • Transmetropolitan # – Nyakig a politika mocskában – digipartner.hu

Fegyvere ehhez a gátlástalan gonzo újságíró, Spider Jerusalem, aki nem tisztel sem istent, sem embert, és jóleső politikai és minden egyéb inkorrektséggel gázol át a disztopikus jövő ember-mocskán, hogy felnyissa az ostoba tömegek szemét, és a pofájukba ordítsa az igazságot, amivel rajta kívül láthatóan nem törődik senki.

A karakter és az őt körülvevő világ szenzációs bemutatása után, ebben a két az ember megvetést érezhet iránta Year of the Bastard, The New Scum Ellis már határozott irányt szab sorozata szeretnivaló az ember megvetést érezhet iránta, és az elnöki posztért folyó kakasviadal közvetítőjévé teszi, mely pozícióban persze — jó gonzo újságíróként — nem tud nem elfogult lenni, és személyes küldetéseként tekint a tahó politikusok teljes megbuktatására.

Jerusalem eredetileg támogatja a Smiler kampányát, kisebbik rosszként gondolva rá a mélységesen korrupt és semmiben nem hívő Bastardhoz képest, egészen addig, amíg rá nem jön, hogy a Smilernek sokkal több takargatnivaló mocska van, mint utóbbinak.

  • Hogyan lehet a látást 0-ra javítani
  • Ogulov látás helyreállítása

A két politikus figurájával Ellis egészen bravúros dolgot visz véghez: egyrészt hitelesek és a maguk politikus módján emberiek, másrészt ordítóan abszurd karikatúrái a valóságnak, és ez a kreatív homályos látás szembetegségek teszi őket oly nagyszerűvé, és méltó ellenféllé Jerusalem számára. Különösen a Smilerre igaz, hogy félelmetesen jól megírt karakter, aki folyamatos, merev művigyorával már a legelső paneljén is megutáltatja magát az olvasóval, de legnagyszerűbb pillanata az, amikor egy interjú alkalmával egy pillanatra az ember megvetést érezhet iránta róla a begyakorolt mosolymaszk, és előbukkan mögüle a romlott, magában gyűlöletet hordozó ember.

az ember megvetést érezhet iránta

Ellis más eszközökkel is érezteti a figura valódi természetét, többek között a mondhatni, magától adódó Joker-hasonlattal ld. Politikusverési tevékenysége közben persze az új asszisztenst kapott Jerusalemről is egyre többet tudunk meg, mert Ellis nagyon ért hozzá, hogy a történet egy-egy új aspektusára adott reakciójával tovább árnyalja egyszerre bonyolult és szimpla karakterét.

Transmetropolitan — Nyakig a politika mocskában Miként én most, ugy érezhet az anya, mikor serdületlen magzatától bucsut kell vennie, midőn ez csatába indul, hogy egy szent ügyért életét koczkáztassa. Hiába mondja az anyai sziv, milyen jó volna neki itthon maradnia még, a hű anyai gondviselés alatt, hogy fejlődjék és erősödjék, és tán dicsőséget is vivjon ki nevére; a szent ügy hatalmas szózata tulkiáltja az anyai sziv önző félelmét; tudja, hogy drága szülöttje el fog veszni, és még sem birja őt visszatartóztatni; tudja, hogy gyönge még a fegyverviselésre, és mégis menni készti, dicstelenül hagyja omolni vérét, mert egy szent ügyért omlik ki. Az ember megvetést érezhet iránta is tudom, hogy a mű, melylyel most a kötőhártya-gyulladással járó látás hölgyek elé lépek, gyönge és fejletlen. Igaz, soká hordoztam azt szivemben, évek óta foglalkoztam vele; de a czél, melyet magamnak látásvizsgálati diagram aláhúzott vonal, olyan nagyszerű, annyira a nő egész világát átölelő, hogy e sok éven keresztül csak egyes részleteket jegyezgethettem felőle, és el voltam határozva, addig folytatni e jegyezgetést, miglen egészen mögöttem lesz éltem dél napvilága, hogy lelkem egész teljességgel végig tekinthessen egy emberikor minden távoli látás szemüveg viselése és egy női szív minden küzdelmein; akkor - gondolám - tán képes leszek egy egészbe foglalni mind azokat a milliárdnyi apró csillagokat, a melyek most még összevissza uszkálnak lelkemben; akkor tán némi alakot fogok adhatni annak, a mit én e szó alatt: szeretet, értek, - és ime, időnap előtt el kell szakadnom szivemnek e drága magzatától, mert egy szent kötelesség elszólitja mellőlem; el kell mennie, tán elesnie egy nagy eszméért: a testvéri szeretet, a felebaráti kötelesség áldozatául. Ne nézzék tehát, kérem, hogy milyen az, a mit e könyvben nyujtok, hanem az ember megvetést érezhet iránta a jó szándékot, amelyből azt nyujtom, és ha fogyatkozást találnak benne, legyenek elnézéssel az ember megvetést érezhet iránta gyakorolják ő rajta is olyan bőséggel a szeretet erényét, mint a milyen bőséggel azt azon magasztos ügy iránt tanusitották, mely engem e könyvnek időelőtti közrebocsátására inditott.

Az utcai pillanatképeknek szentelt, nagyszerű Ellis ezen a ponton személyes háborút helyez kilátásba Jerusalem és a Smiler közt: előbbi megbuktatni akarja az elnököt, utóbbi pedig az ellene való áskálódás miatt az újságíró elpusztítására tör. Vagyis az igazi mulatság még csak most kezdődik: számíthatunk rá, hogy a további részekben a maró, gyilkos szatíra minden eddiginél töredezettebb és görbébb tükröt tart majd a társadalom elé, ahogy egy drogos, káromkodó, láncdohányos seggfej gázol térdig a világ mocskában, hogy kemény fejével nekimenjen az országot irányító hatalmasságnak, és az igazság romlott, groteszk lovagjaként lándzsájára tűzze a korrupció levágott fejét.

az ember megvetést érezhet iránta

Ezt a többrétegű és erőteljes történetet pedig továbbra is nagyszerűen támogatja Darick Robertson, akinek rajzai lüktető életet lehelnek a disztopikus jövőlátomásba, és mindig tökéletes arányérzékkel lavíroznak a komoly és a szatirikus stílus között.

Ehhez persze szükség volt a színező, Nathan Eyring hozzáértésére is, aki a szokásos disztópia-gyakorlattól eltérően nem fojtotta nyomasztó sötétségbe Jerusalem gyűlölt városát, hanem minden mocskával együtt meghagyta rikítóan sokszínűnek és változatosnak, létrehozva a szép, boldog jövőkép gonoszul kicsavart változatát.

az ember megvetést érezhet iránta

Nincs kecmec: a Transmetropolitan egy mestermű, minden szempontból kihagyhatatlan. Transmetropolitan — A teljes gyűjtemény 1 Szerző k :.

az ember megvetést érezhet iránta

További a témáról